Kurskrapport skrämmande läsning

Två år efter att den ryska atomubåten Kursk sjönk presenteras nu skrämmande detaljer om stora brister inom den ryska marinen. Bland annat blev de torpeder som orsakade explosionen placerade ombord av personal som inte var tränade för att utföra det arbetet. Men listan på brister är lång.
Det är regeringstidningen Rossiskaja Gazeta som avslöjar detaljerade uppgifter ur den ryska haverikommissionens rapport, som hittills varit okända for allmänheten. På punkt efter punkt ger det en skrämmande bild av den ryska atomubåtsflottan vid tidpunkten for olyckan. Där nästan ingen tog ansvar för att säkerhetsföreskrifterna följdes, och där räddningsarbetet försvårades av klantiga befälsbeslut. Torpederna gamla De torpeder som orsakade själva explosionen blev kontrollerade och ombordplacerade av personal som inte var tränade för att utföra det arbetet. Vissa av den har torpedtypens delar hade överlevt sin livslängd och borde ha bytts ut for fem - sex år sedan. Felaktig order Den ansvarige officeren som beordrade lastningen av torpederna ombord pa Kursk hade inga befogenheter att göra detta. Och sist men inte minst viktigt i sammanhanget. Den här torpedtypen hade aldrig tidigare använts ombord på Kursk, och u-båtsbesättningen var inte ens tränad for att kunna hantera dessa torpeder. Sökningen försenades Andra flagranta uppgifter handlar om den ryska räddningsaktionen. Den ryska kryssaren Peter Den Store befann sig i närheten när olyckan inträffade och registrerade explosionen, och till och med kände av tryckvågen. Istället for att stanna kvar på platsen valde Peter Den Stores befälhavare att ge sig av från området. Vilket ledde till att sökningen försenades i nio timmar. Ryssland tackade nej till hjälp Sedan envisades de ryska myndigheterna med att tacka nej till all utländsk hjalp. I stället kämpade de ryska dykarna förgäves i sju dagar med att öppna den skadade räddningsluckan på u-båten. Något som de utländska dykarna klarade av att göra på bara några timmar. När Ryssland, efter mycket om och men, äntligen tackade ja till hjälp utifrån. Torpedtypen fortfarande i bruk Tidigare i år hävdade en högt uppsatt marinofficer att de 23 sjömän som öerlevde själva explosionen, och satt fast i de bakre delarna av u-båten, troligtvis överlevde de forsta tre dagarna innestängda i mörkret på havets botten. I den närmare fem sidor långa artikelserien i Rusiskaja Gazeta avslöjas också att den har torpedtypen har varit i bruk på flera ryska u-båtar även efter olyckan.
Vladislav Savic, Moskva