al-Qaida har pengar kvar

Terrorganisationen al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin har fortfarande har tillräckligt mycket pengar för att kunna fortsätta sin verksamhet, trots omvärldens försök att strypa tillförseln. Det visar en ny rapport från FN.
”Det här är minst sagt nedslående läsning för den som tror att vi är på väg att stoppa al-Qaida”, sa en FN-tjänsteman om den nya rapporten. Slutsatsen är snarare att terrororganisationen fortfarande har en stark ekonomi, inte har några problem att locka nya rekryter och kan slå till när som helst igen. Dålig samordning Efter förra höstens terrordåd enades världssamfundet i FN om att frysa tillgångar som tillhör al-Qaida eller dess stödgrupper. 112 miljoner dollar ska på detta vis ha stoppats under hösten. Men enligt FN:s rapport har bara tio miljoner blivit frysta under de senaste åtta månaderna och orsakerna till det magra resultatet sägs bland annat vara dålig samordning mellan länderna, att misstänkta inte rapporteras in till FN:s sanktionslista och att banker har blivit mindre benägna att hjälpa till. Enligt vissa beräkningar i rapporten kan al-Qaida genom sitt nätverk av företag, välgörenhetsorganisationer och andra kontakter fortfarande ha tillgång till uppemot 300 miljoner dollar. Svårt att strypa Kritik har redan riktats mot sammanställningen eftersom den till största delen bygger på information från anonyma källor och osäkra källor. Men i vilket fall som helst tycks det finnas en enighet om att det är extremt svårt att strypa al-Qaidas finansiering. Här i USA anser finansdepartementet ändå att det finns ljuspunkter bland annat att terrororganisationen inte längre kan använda sina tillgångar lika öppet, och de amerikanska myndigheterna hävdar att de fortsätter att spåra pengaflöden, just nu framför allt i Sydostasien, flöden som de hoppas ska leda till höga al-Qaida-ledare, och helst då Usama bin Ladin.
Anders Ask, New York