Gasledning i Östersjön skapar debatt

På senare tid har den planerade rysk-tyska gasledningen genom Östersjön väckt starka känslor i Sverige. Ett närmast enigt politiskt etablissemang har tillsammans med försvarsmakten och jordbruksorganisationen LRF i spetsen sagt att Sverige inte har något större behov av utökad naturgasanvändning. Framför allt inte rysk naturgas.

Men frågan är hur mycket handlar det om säkerhetspolitik och hur mycket handlar det om olika inrikespolitiska intressekrockar, där säkerhetspolitiken används som ett vapen för att hindra en utökad naturgasanvändning i Sverige.

Anders Mattiasson är VD vid Gasföreningen som är en branschorganisation för bland annat gas- och oljebolag.

– Det finns ju de organisationer som anser att vi inte ska ha naturgas, så de pratar då ofta i eget syfte där de vill att de egna produkterna får så stor utsträckning som möjligt och där har man naturligtvis använt sig va den här så kallade rysskräcken under den debatten som har varit och har lagt nivån på en helt annan är där den här hemma, säger han.

Stöd inom svensk industri
Rysskräcken har medvetet använts för att dölja den kanske viktigaste frågan, säger Anders Mattiasson och den viktigaste frågan enligt honom är om det finns ett behov av utökad naturgasanvändning i Sverige. Gasföreningens VD Anders Mattiasson säger att han självklart är medveten om att han talar i egen sak men anser att han har gott stöd inom inte minst den svenska industrin. 

Det som kanske dominerat mest hittills är huruvida de finns säkerhetspolitiska och miljömässiga hot för Sverige om det läggs en rysk-tysk gasledning genom den svenska ekonomiska zonen I Östersjön, något som förstärks av de rysktyska planerna om att även bygga en underhållsplattsform ett par mil från den gotländska nordöstra kustremsan. 

Full av överdrifter
Det finns en viktig konsumentgrupp som glömts bort i debatten - de industrier som faktiskt vill ha en satsning på naturgas, säger man vid Svenskt Näringsliv. Debatten har ibland handlat om ett svensk gasutnyttjande som en säkerhetspolitisk ödesfråga - debatten har hittills varit full av överdrifter menar Birgitta Resvik energiansvarig vid Svenskt Näringsliv.

– Den bedömningen gör vi. Vi tycker att det är väldigt överdrivet, utan här handlar det om att få in naturgasen och se det som en möjlighet att få bort olja och kol till viss del och en naturgasledning skulle möjliggöra att i framtiden få in mer biogas och kunna distribuera det mer storskaligt, säger hon.

En av de främsta överdrifterna har varit talet om att Sverige framtida energiberoende av andra stater - underförstått Ryssland.

Liten del
Men både Birgitta Resvik och gasföreningens VD Anders Mattiasson hävdar att den svenska gasanvändningen aldrig kommer att bli omfattande, utan att naturgasen bara skulle bli en liten del av det totala svenska energianvändningen och gasen kan komma från många olika källor.

– När vi pratar om en utbyggnad av naturgas, så pratar vi om att man kan gå från två procent i dag till sex till åtta procent totalt av Sveriges energianvändning. Jag har svårt att se att det är ett naturgasberoende som Sverige då hamnar i. Sen pratar man om ett beroende som skulle komma då via den här östersjöledningen och att det skulle vara ett beroende från ryssland.

– Det stämmer ju inte heller, för Danmark, Norge och Ryssland är de ställen där vi kan få in ledningar framöver. Förutom att möjligheten finns att få in naturgas via båtar, så kallad flytande naturgas och då är man inte beroende av någon ledning eller av något land, säger han.

Medan naturgasen är en av de främsta energikällorna i övriga Europa så har Sveriges användning varit mycket låg - cirka 1,5 till 2 procent. Och de som förespråkar naturgasutbyggnaden i Sverige talar om en ökning till uppemot 6 procent av det totala energibehovet i landet. Ändå har beroendeargumentet varit starkt.

LRF stark motståndare
De som varit starkast motståndare till naturgasen är lantbrukares riskförbund LRF, vars medlemmar ser naturgasen som ett hot mot den svenska bioenergisatsningen. Erik Herrland är LRF: s och lantmännens energiexpert förklarar varför naturgasen är förkastlig.

– Vi menar att en utbyggnad av att storskaligt gassystem inte är förenligt med den klimatpolitik som politikerna har lagt fast, inte minst nu det senaste uttalandet från statsministern och miljöministern att Sverige ska minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2020. det är inte möjligt att förena en sån politik med utbyggnad av gasen, säger han.

I ett enda andetag fick LRF: s energiexpert Erik Herrland in orden storskalig utveckling av gasen vid två tillfällen - är då en utökning från två till maximalt sex procent verkligen en storskalig utveckling. Och finns det egentligen risk för ett beroende när det finns flera exportländer att välja mellan i närområdet. 

– Vi ökar ju vårt beroende av import därför att alternativet till mer fossilgas det är att bättre utnyttja våra biioenergitillgångar, att bygga ut vindkraften snabbare och att effektivisera och spara mer energi, säger Erik Herrland.

Ord står mot ord
Och där står ord mot ord - medan LRF anser att biobränsle och de alternativa energikällorna kommer att räcka till för att ersätta oljan framöver så menar gasförespråkarna att biobränslen knappast kommer att räcka till Anders Mattiasson vid Gasföreningen som företräder både naturgas och biogasföretag.

– Om det är någon produkt man ska använda i första hand i Sverige så är det ju bioenergi, men problemet är att ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning i dag är olja och det går ju inte att ersätta all den oljan med biobränsle. Det går varken volymmässigt för det finns inte de mängderna och det går inte heller för att den produkten passar inte inom industrin utan där behöver man en energiprodukt med ett högre energivärde och då behöver man andra alternativ.

– Därför menar vi att det inte stämmer. Självklart ska vi använda biobränsle där vi kan. Men sen behövs det en mångfald och vi uppfattar det väl mest som en kraftfull partsinlaga ifrån LRF när de argumenterar mot naturgas, de vill att det ska vara monopol på biobränsle, säger han.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se