Reinfeldt: Det finns en al-Qaida koppling

Efter att en svensk-marockan med den svenska regeringens goda minne förts upp på FN:s terrorlista har debatten om den bistande rättssäkerheten i systemet med terrorlistan skjutit fart igen. Men statsminister Fredrik Reinfeldt försvarar principen bakom systemet och är kritisk mot hur den svenska debatten förs.

– Den svenska debatten förs väldigt mycket som att det alltid är oskyldiga människor och att det aldrig skulle finnas någon här i Sverige verksam som skulle kunna vara en del av en global terror-ambition.

Inga invändningar
När en svensk-marockan nyligen sattes upp på FN: s terrorlista och därmed fick reseförbud och sina ekonomiska tillgångar frysta utan att kunna få var sig anklagelser eller straff prövade i en domstol då hade regeringen inga invändningar, detta trots att systemet både från höger och vänster kritiserats för att göra enskilda människor rättslösa. Skälet var enligt statsministern de uppgifter regeringen hade fått om mannen från FN: s sanktionskommitté.

– Att det finns en al -Qaida koppling, det har inte hänvisats till tidigare och det är mer information än vi är vana att få. Det är en stabilare grund, om jag får uttrycka mig så, att stå på. När det gäller vilken information vi har fått del av.

Mer rättssäker
Samtidigt driver regeringen enligt Reinfeldt på i FN för att terrorlistan ska bli mer rättssäker, men systemet som sådant behöver vi säger han.

– Vi har accepterat en sån ordning. Vi har invändningar mot att vi inte tycker det är rättsligt perfekt. Men vi erkänner att det behövs ett system likt detta, säger han.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se