Definition av våldtäkt diskuteras åter

Frågan om vad som är en våldtäkt och vad som inte är våldtäkt har återigen blivit aktuell. Den här gången gäller det ett fall i Dalarna där tre män misstänks ha förgripit sig på två 15-åriga flickor.
Den ena av flickan var kraftigt påverkad av läkemedel och kunde inte göra motstånd - därmed bedömer åklagaren händelsen som grovt sexuellt utnyttjande. I det andra fallet var flickan inte drogad och gjorde motstånd och därmed handlar det om våldtäkt enligt åklagaren. I ett förslag från Sexualbrottskommittén förra våren skulle båda fallen bedömts som våldtäkt, men förslaget har fått kritik och arbetet med att ta fram en ny lagtext pågår därför fortfarande inom regeringskansliet.