LRF använde biståndsmiljoner till reklam

För fem år sedan gav Sveriges skattebetalare 30 miljoner kronor av biståndspengar till den svenska bondekooperationen, LRF, för att den skulle lära befolkningen i St Petersburg-området i Ryssland att dricka och producera mjölk.
Vad ingen utomstående då visste var att 20 miljoner kronor av detta bistånd i själva verket användes till en stor reklamkampanj för att gynna LRF:s egna affärsintressen i ett lokalt mejeri. Nu säljer LRF sin andel i mejeriet och gör en vinst på minst 25, kanske upp till 50 miljoner kronor.