Stort intresse för forskning om livstillfredställelse

Den svenska ekonomin går allt bättre. Men blir vi egentligen lyckligare av att ha mer pengar i plånboken. Forskarna visar nu allt större intresse av vad som gör människor lyckliga. Happiness economics eller lyckans ekonomi heter forskningsområdet som mäter livstillfredsställelse.

Forskning visar att dagens generationer är rikare än förfäderna men mestadels inte lyckligare. Arbetsklimatet har blivit tuffare vilket leder till mindre tid för familjeliv och fritidsintressen.

Och det har blivit allt mer viktigt att till exempel ha en relativt bättre inkomst än genomsnittslönen i landet.

– Ett exempel när man frågar personer är att de vill tjäna mer än genomsnittsinkomsten, säger  Hubert Fromlet, chefekonom på Swedbank.

Kritisk till ekonomernas budord
Den brittiska forskaren Richard Layard som har forskat inom området Happiness economics är mycket kritisk till ekonomernas budord med ökad produktivitet. Han menar att dessa krav innebär bland annat hälsorisker, fler sjukdomar och därmed också välfärdsförluster för ekonomin som helhet.

– Han har kommit fram till att det är bra med produktivitet, men samtidigt när globaliseringens syn på framsteg överdrivs kan människor få problem med hälsan och få mindre fritid. Han tror att detta också kan påverka folkhälsan och på det sätt ändå lämna ett negativt bidrag till en nations välfärd, säger Hubert Fromlet.

Magnus Johannesson professor i Nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm har även han forskat inom området Happiness economics eller Lyckans ekonomi som är den svenska översättningen.

Han säger att lycka självklart är en subjektiv bedömning hos människor men att forskningen har kommit allt längre med att kunna mäta livstillfredställelse hos individer.

”Intressant för politiker”
Han anser att det skulle vara intressant för politiker att fördjupa sig i Lyckans ekonomi för att skapa ett större välstånd hos befolkningen.

– Politikernas uppgift i någon mening är ju att producera så mycket välstånd som möjligt för så många som möjligt, och att försöka ha så hög genomsnittlig livstillfredställelse i befolkningen som det går. Så det är ett mått på välfärd och ett mått på hur väl man har lyckats med politiken, säger Magnus Johannesson.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se