SSU utan plats i partiets styrelse

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU har inte längre något inflytande i socialdemokraternas högsta ledning, det verkställande utskottet och partistyrelsen. Bara SSU:s ordförande har rätt att vara med på möten, och efter Anna Sjödins avgång har inte SSU någon ordförande.

– Det är ingen bra situation för ungdomsförbundet när man inte kan representeras i moderpartiet. Vi är en kraft som måste pressa på partiet och partiet har ett behov av oss. Men samtidigt tror jag att man måste kunna hitta en lösning på det här. Det är en så pass viktigt grej. Det är inte bara vi som förlorar på det, utan även det socialdemokratiska partiet, säger Johan Sparrman, ordförande för SSU i Norrbotten.

I socialdemokraternas verkställande utskott sitter partiets högsta ledning, förutom partiledaren Göran Persson och partisekreteraren Marita Ulvskog, exempelvis en rad före detta ministrar.

Där diskuteras bland annat partiets läge och framtidsstrategi. Just nu, när partiet analyserar valförlusten och om partiets politik och inriktning ska ändras på något sätt, är det extra viktigt att sitta med vid bordet och kunna påverka diskussionen. Men det kan alltså inte SSU.

Gäller bara ordföranden
Marita Ulvskog hänvisar till partiets stadgar som säger att det är just SSU:s ordförande som har rätt att vara med på verkställande utskottets möten, inte någon SSU:are i största allmänhet. Därför står nu SSU:s plats tom.

Marita Ulvskog tror inte att den tomma stolen är något större problem och menar att SSU kan påverka diskussionen på andra sätt.

– Det finns ju informella möjligheter att diskutera politik om det är så att det känns som om det skulle behövas något särskilt.

Men innebär det inte en försvagad ställning för SSU i förhållande till partiet?

– SSU har alltid varit en organisation som har värnat om sin självständiga ställning i förhållande till det socialdemokratiska partiet, så att jag tror inte att det är något alltför tyngande problem, säger Marita Ulvskog.

Mattias Vepsä, SSU:s förbundssekreterare, tycker att det är viktigt att SSU får vara med på mötena, men vill inte uttala sig för Ekot. SSU:s ledning kommer att ta upp frågan med partiet efter helgerna och hoppas då lösa problemet på något sätt.

– Jag tror att vi kommer att hitta de formerna och tror inte att det är någon brist i den meningen, utan det finns ett ömsesidigt intresse av att ha en dialog, säger Johan Hassel, som sitter i SSU:s förbundsstyrelse.

”Kort period”
Men enligt vad Marita Ulvskog säger, så tycks SSU:s stol få tom till augusti, då förbundet väljer ny ordförande.

– Jag tror inte att det är ett problem. Det handlar ju om en ganska kort period. I augusti ska SSU ha kongress, säger hon.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se