Idrottsskador kan ge högre försäkring

En halv miljon svenskar får akutvård varje år för skador de fått på fritiden. En femtedel av dem skadas när de sportar, det visar siffror från Socialstyrelsen. Samtidigt anmäls idrottsskadorna allt oftare till försäkringsbolagen, vilket kan leda till dyrare försäkring.

– Vi reglerade 20 00 skador förra året, varav cirka 15 000 skador var helt nya skador som inträffade 2005. Det är fler än vad det varit tidigare, och det beror på att det är fler utövare än vad det varit historiskt sett, och varje utövare idrottar mer än vad man har gjort tidigare. Risktiden om man mäter i träningstimmar och matchtimmar är större i dag än vad det varit historiskt, säger Lars-Inge Svensson på Folksam.

Varje år vänder sig cirka 100 000 personer till akuten för idrottsskador. Så har det varit sedan början av 2000-talet då Socialstyrelsen började kartlägga fenomenet.

Många skador inom fotbollen
Nästan en tredjedel av idrottsskadorna sker inom fotbollen, som är den största idrottsrörelsen. Men sett till antalet utövare, sker de flesta olyckorna inom ridsporten. Sex procent av ryttarna skadas varje år.

Till Folksam, som försäkrar stora delar av idrottsvärlden, anmäls de svåraste skadorna. De flesta anmälningarna kommer från ishockey, fotboll och handboll, och kostnaden för Folksam är 75 miljoner kronor varje år.

Lars Inge Svensson tror att skadorna kommer att bli ännu fler.

– De som idrottar i dag kommer att idrotta ännu mer. Det finns en del stora ungdomskullar som kommer upp i sin aktiva karriär inom idrotten. Det kommer att vara fler som idrottar och de kommer att idrotta fler timmar, säger han.

Kan leda till dyrare försäkring
Ökar skadorna så ökar också kostnaderna för försäkringsbolagen. Därför kan nuvarande utveckling leda till dyrare försäkring.

– Nu har vi de senaste åren klarat oss ifrån premieökningar, men skulle det vara så att skaderesultatet visar att vi har behov av premieövningar så är det ett alternativt.

Ska man avråda folk från att idrotta för att minska antalet skador?

– Absolut inte. Idrott är en friskvårdande del där skador är en biverkning av en väldigt bra medicin.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se