Ericssonaktien populär igen

Intresset för Ericssons rekordstora nyemission på 30 miljarder kronor har varit stort bland småspararna, aktien har åter blivit den största folkaktien med över 820 000 aktieägare. Vid Ericssons huvudkontor på Telefonplan i Stockholm var meningarna delade bland de anställda om att satsa egna sparpengar.
Det var få Ericsson-amställda som överhuvud taget ville svara på frågor om nyemissionen. Johan Anderson, anställd vid huvudkontoret, tycker att Ericsson-aktier just nu är en bra investering. Handeln i Ericsson-aktier den senaste tiden har fått fart på Stockholmsbörsens omsättning. Gamla aktieägare som tilldelats särskilda teckningsrätten har kunnat teckna nya Ericsson-aktier för 3,80. Och den som inte velat teckna nytt har kunna tjäna pengar genom att sälja sina teckningsrätter till andra. Redan nu står det klart att många av dom besvikna småspararnas ändå slutit upp bakom högriskaktien Ericsson.