Ny chef för WTO

Världshandelsorganisationen WTO får i helgen en ny chef - och för första gången är det en person från ett utvecklingsland som ska styra den mäktiga organisationen.
Supachai Panitchpakdi - se där ett för anglosaxiskt uppfostrade tungor krångligt namn som världen nu måste ta till sig. Han är thailändare, 56 år, för detta vice premiärminister, ekonom skolad vid universitet i Europa - han blir nu ny chef för en av världens mäktigaste men också mest omstridda institutioner. I tre år ska han styra WTO från högkvarteret i Geneve - det är samma tidsperiod som den nya världshandelsrundan ska pågå - Dohas utvecklingsrunda som den döptes till vid WTO-mötet i höstas, eftersom medlemsländerna enades om att det den här gången ska bli förhandlingar som gynnar världens fattiga länder. Och det ställer nu dubbla krav på Supachai - för utvecklingsländerna inom WTO har självklara förhoppningar om att det äntligen ska inträffa reella förändringar med en av dem vid rodret - men lika mycket måste Supachai visa för resten av världen att han är en neutral chef, som inte tar parti för grupperingar inom WTO. Men klart är att flera av de svåra uppgifter som nu väntar Supachai berör just klyftan mellan rika och fattiga medlemsländer - att se till att EU enligt löftena i Doha fasar ut sina protektionistiska jordbrukssubventioner till exempel, och att bemöta kritiken om WTO som en sluten klubb styrd inifrån av i-länderna. Han har sagt att frihandel inte är ett mål i sig utan ett sätt att förbättra människors liv - som många thailändska unga män har Supachai under en kort period levt som buddistmunk, han mediterar fortfarande och ägnar fritiden åt sin stora samling bonsaiträd - ömtåliga varelser som kräver noggrann omvårdnad - kanske får de stå tillbaks nu, för skötseln av 144 känsliga WTO-medlemmar.