S anmäler regeringen för a-kassereform

Redan tidigare har vänsterpartiet KU-anmält regeringen och TCO förbereder en anmälan till EU-kommissionen när det gäller förändringarna i a-kassan.

Nu kommer en KU-anmälan även från socialdemokraterna. Det är Sven-Erik Österberg, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, som enligt Dagens Nyheter senare på onsdagen anmält regeringen för att den frångått den normala beredningsprocessen.

I anmälan betecknas förändringarna i a-kassan som de mest omfattande i försäkringens historia och remissförfarandet som respektlöst.