Greenpeace och företag hand i hand

Multinationella företag vill ha ett ord med i laget när FN:s stora världskonferens i Johannesburg arbetar fram en handlingsplan för framtiden. Deras lobby-verksamhet väcker kritik från en del av miljörörelserna, men i några frågor samarbetar till exempel Greenpeace med en grupp stora internationella företag.
World Business Council for Sustainable Development, Världsföretagens råd för hållbar utveckling, en sammanslutning av 160 multinationella företag, har i en gemensam appell med Greenpeace vädjat till USA att skriva på Kyoto-protokollet, den internationella klimatöverenskommelse som ska reglera utsläppen. Med i detta företagens råd finns till exempel oljebolaget Chevron Texaco, de svenska storföretagen Skanska, Skandia och Stora Enso. USA vägrar skriva under Kyoto-protokollet och eftersom USA är den största nedsmutsaren av luften så blir denna klimat-pakt tämligen ihålig. Björn Stigson som representerar World Business Council säger att näringslivet både vill och bör vara en part; i det som världskonferensen handlar om, nämligen en hållbar god ekonomisk utveckling som ska bekämpa fattigdom och samtidigt slå vakt om jordens resurser. Bland de många punkter som diskuteras på konferensen är frågan om insyn i företagen och företagens ansvar, och i den slutliga handlingsplanen kommer detta att vara en viktig punkt. Hur skarpt det kommer att formuleras är en av de många punkter som det just nu förhandlas om.
Marianne Kihlberg, Johannesburg