Palestinsk statsvetare varnar för Irakinvasion

En amerikansk invasion av Irak verkar allt mer trolig. Redan spekuleras i datum för en attack, enligt en brittisk tidning blir det den 6 november. De ihärdiga arabiska varningarna tycks inte ha någon effekt. Men det kan få farliga konsekvenser, säger palestinske statsvetaren Mahdi Abdel Hadi i Jerusalem.
–Ett klart budskap kommer från varje arabisk huvudstad i arabstaterna och från mannen på gatan: Anfall inte Irak. Inte för att människor älskar Saddam Hussein, alla inser att detta är en diktator och hans regim är korrupt, och han har ingen framtid. Men en förändring av regimen måste ske inifrån och genom en demokratisk process och inte från en militär maskin utifrån. En av många röster Statsvetaren Mahdi Abdel Hadi leder Passia, ett palestinsk akademiskt institut för internationella studier. Han är en av många många röster i arabvärlden just nu som försöker förmå USA att inte anfalla Irak. Varningar kommer från såväl USA:s traditionella allierade i arabvärlden som Saudiarabien och Egypten som från andra stater. Också Iraks ärkefiende Iran har sällat sig till kritikerna av en amerikansk invasion. Kritiken grundar sig i en oro för vad som kommer efter Irak, ska amerikanerna fortsätta att demokratisera andra länder i regionen? Står Kuwait, Saudiarabien eller Egypten på tur? Några få arabiska bedömare ser det amerikanska trycket som en möjlighet, inte ett hot. En möjlighet att påskynda en nödvändig demokratisering av regimer som idag är diktatoriska och länder där mänskliga rättigheter är satta på undantag. Men de flesta anser att den utvecklingen snarare kommer fördröjas om den amerikanska krigsmaskinen sätts igång. Omflyttning av palestinier Men Israel lett av premiärminister Ariel Sharon vill helst se en amerikansk invasion så snart som möjligt. Bland arabiska kommentatorer anses detta vara ett sätt för Sharon att genomföra sin plan. Att i skymundan av ett nytt krig genomföra den omflyttning av palestinier som Sharon helst vill ha, nämligen flytta dem till de arabstater de enligt Sharon hör hemma i. Abdel Hadi ser också detta som ett hot. Han anser att krigshetsarna i den amerikanska administrationen vill rita om kartan i Mellanöstern. Detta för att säkra oljan, genom att se till att det inte finns några stater som USA inte kan kontrollera. Obeslutsam president –Jag ser en ledarskapskris i Washington. Jag ser en svag och obeslutsam president som står mellan de två skolorna, krigshetsarna och de som varnar för krig. Han inser inte vilka behov amerikanerna har. Amerikanerna bör inte bli fiende till Mellanöstern utan bör fortsätta vara partner i att bygga demokrati och stabilitet i regionen och inte hamna i samma båt som Israel som nu ockuperar och krossar palestinierna, säger Abdel Hadi. Hans enda hopp står till att andra krafter som EU, Japan och FN ska förmå amerikanerna att avstå från att anfalla Irak.
Maria Persson-Löfgren, Jerusalem