Rasade E6:an reparerad till sommaren

Vägverket i Göteborg diskuterar på onsdagen hur arbetet kring den kollapsade E6:an skall bedrivas. Vägsträckan där raset inträffade kommer troligen att vara reparerad till sommaren.

Troligen kommer man att bygga en permanent lokalväg, där den raserade E6:an har gått fram, för att sedan kunna bygga en ny motorväg.

Det säger samordnaren för samtliga projekt vid E6:an Christer Claesson på väg till dagens möte.

– Vi ska försöka hitta ett läge i rasområdet för en permanent lokalväg för att minimera störningarna för trafiken för att sedan kunna bygga upp E6:an fritt från trafik, säger projektledaren Christer Claesson.

Slipper omvägar
Innan den helt nya fyrfiliga motorvägen är byggd kommer den nya lokalvägen genom rasområdet att vara E6:a. Trafikanterna slipper då de långa omvägar, som de nu tvingas ta.

Men det dröjer innan man har kommit så långt med arbetet. En förhoppning är att den nya lokalvägen är klar till sommaren, men det finns inga garantier för att det blir så.

– Vi har inga tider nu. Det är väldigt svårt att säga hur lång tid det tar och vi jobbar så fort vi kan, säger han.

Svårt slå fast tidtabell
Det är svårt att slå fast en helt trovärdig tidtabell så länge man inte vågar sig in i själva rasområdet för att göra de undersökningar som krävs för att kunna besluta hur arbetet skall gå vidare.

Än så länge jobbar man bara vid sidan om själva skredet.

– Det är inga större undersökningar gjorda i rasområdet, men vi har gjort lite borrningar i närområdet kring raset, säger Christer Claesson på Vägverket.

Christer Fridén, Göteborg
christer.friden@sr.se