Krav på förbud mot sex i rysk tv

Förbjud allt sex och våld i rysk tv, kräver Moskvas mäktige borgmästare.
I Västeuropa sprider sig de nationalistiska och moralkonservativa populistiska budskapen som en löpeld. Samma har länge gällt i Ryssland där det under det senaste året har pågått en rad kampanjer för att till exempel återinföra dödsstraffet, köra ut alla illegala invandrare från landet, kriminalisera homosexualitet och så vidare. Våg av moralkonservativa värderingar Det drar en våg av moralkonservativa värderingar i Ryssland idag. Sociologerna och även en rad politiker är eniga: Rysslands befinner sig i en djup andlig och moralisk kris, efter den omvälvande perioden med först Sovjetunionens sönderfall och sedan nyliberalismens misslyckande, där allt helt plötsligt tilläts. På fredagen krävde Moskvas mäktige borgmästare Jurij Lusjkov att de federala myndigheterna ska förbjuda allt sex och våld i tv. - Ryssland har förlorat ett system för hur man ska uppfostra ungdomar och staten ignorerar det hela för tillfallet, säger Lusjkov. Kraftigt ökad ungdomsbrottslighet - Det är förklaringen till att ungdomsbrottsligheten skjutit i höjden, anser han och uppger att antalet mord begångna av skolbarn ökat med över 80 procent under de senaste åren, rån utförda av tonåringar har ökat med 25 procent och antalet misshandelsfall med 23 procent. Könssjukdomar som syfilis har tiodubblats på senare år, och alkohol- och narkotikamissbruket har fördubblats. Det här är bland annat televisionens fel, hävdar Moskvaborgmästaren. Till saken kan tilläggas att de flesta ryska tv-kanalerna ar fyllda med billiga västliga b- och c-filmer som verkligen är mycket våldsamma och mycket blodiga, och de ryska tv-nyheterna drar sig inte för att visa blodiga och även skändade lik i nyhetssändningarna.
Vladislav Savic, Moskva