Utslagna teleförbindelser skapar problem

Efter en kraftig jordbävning utanför Taiwan i tisdags är stora delar av Sydostasiens internet- och telefonförbindelser avskurna. Det är viktiga undervattenskablar som har slitits av och reparationerna kan i värsta fall ta veckor.

Det är inte bara i Kina som människor har suckat och stönat framför internetsidor som aldrig öppnas. Skalvet utanför Taiwan i tisdagskväll har påverkat stora delar av Asiens telekommunikationer.

Sex kablar slets sönder
Sex stora kablar på havsbotten slets sönder av i jordbävningen. Det har påverkat verksamheten på asiatiska banker och företag, bland annat har valutahandeln fungerat långsammare än vanligt.

På Taiwan beräknas endast 40 procent av de internationella förbindelserna fungera, och Hong Kong har förlorat hälften av sina förbindelser. Kina betraktar undervattenskablarna för datortrafiken som en statshemlighet, och ville inte ge några närmare detaljer.

Svårt få tag på börsinformation
Det är svårare än vanligt att få tag på börsinformation, men den viktiga Tokyobörsen uppgav att handeln fungerade som vanligt i dag, och även börsen i Hongkong säger sig fungera utan problem.

Nu när det är natt i Asien och när färre människor använder internet är det möjligt att ta sig ut på nätet igen, men det är fortfarande okänt exakt var på undervattenskablarna som skadorna finns, och det kan ta veckor innan teletrafiken till och från Asien fungerar som vanligt igen.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se