Mer svenska biståndspengar försvunna

Den afrikanska biståndsorganisationen African Housing Fund har missbrukat betydligt mer biståndspengar än som tidigare kommit fram. Det visar en revisionsrapport som kom på fredagen. För några veckor sedan berättade Ekot biståndsorganet Sida hade skickat i väg bistånd av svenska skattemedel till organisationen, trots att man visste att den hade havererat och inte fungerade längre.
Biståndsorganet Sida har sedan 1994 skickat i väg sammanlagt 31 miljoner kronor till African Housing Fund, som skulle använda pengarna till att bygga bostäder för flyktingar. Ett 40-tal afikanska stater har varit medlemmar i organisationen, och chef var en svensk arkitekt som på 80-talet ansågs vara ett stort namn i den svenska och internationella bostadsdebatten. För den svenska regeringen var det hela något av ett prestigeprojekt och när African Housing Fund grundades så åtog sig regeringen att betala den svenska chefens lön. 1999 fick hon sparken. Under stora delar av 90-talet så hade det då stått klart för både regeringen och SIDA att organisationen inte fungerade som den skulle, hus byggdes visserligen , men inte alls så många som det var meningen, pengar användes till helt andra, ofta oklara ändamål och 6.000 plåttak till husen kom på villovägar. Redovisningar levererades inte. Kontrollen av projekten har varit undermålig. Hur mycket pengar som egentligen har missbrukats i projekten kommer aldrig att kunna utredas, det säger i dag revisionsbyrån Ernst och Young, som på SIDA:s uppdrag sent omsider har försökt rota i dom afrikanska husaffärerna. Men revisorerna konstaterar att uppåt 7 miljoner kronor av norska och svenska skattemedel inte går att spåra, och bokföringen, i den mån det finns någon, visar ett underskott på mellan 4 och 13 miljoner kronor. Vad ska Sida då göra åt det här ? Ja, revisorernas rekommendation kan beskrivas ungefär så här, tala gärna med en advokat, men akta er för att börja processa där nere i Afrika, enkelt sammanfattat: glöm alltihop.
Jan Mosander