Stora brister i livsmedelshantering

Det finns stora brister i hanteringen av den mat som distribueras från storkök till äldre. Bland annat håller maten fel temperatur med påföljd att farliga bakterier frodas. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har gjort.

Totalt har 700 stickprov tagits och resultatet blev bara godkänt i vartannat prov av den kalla maten och i vart tredje prov av den varma maten.

Varm mat höll ofta bara 30-40 grader, i stället för rekommenderade 60 grader.