Minskat komvuxbidrag får skilda effekter

Minskningen av statsbidragen till komvux kommer att slå olika i kommunerna runt om i Sverige. Bidragen skärs ner nästa år, men dessutom ändras beräkningen av statsbidraget. Det gör att vissa kommuner förlorar en väldigt stor del av bidraget, medan andra faktiskt får mer pengar i bidrag.

Pajala, där Bertil Svartz är chef för Komvux, förlorar 60 procent av statsbidraget.

– Det kommer givetvis innebära att vi måste minska på vissa delar av verksamheten. Dels måste vi lägga ner en del av utbildningarna och dels måste vi göra om organisationen på något sätt, säger Bertil Svartz.

Den borgerliga regeringen har ju sedan tidigare gjort klart att statsbidraget till kommunerna för komvux minskar från 1,8 miljarder kronor till 1,2 miljarder.

Beräkningen ändras
Men samtidigt så ändras beräkningen av statsbidraget. Nu har socialdemokraterna låtit riksdagens utredningstjänst räkna fram vad det betyder för kommunerna.

Vissa kommuner förlorar mycket. Med det system som gäller till nyår vägs exempelvis arbetslösheten i en kommun in, efter nyår fördelas bidraget på samma sätt som andra statsbidrag.

Och Socialdemokraterna är kritiska till ändringen. Marie Granlund är vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

– Tidigare när man fördelade de här bidragen så tog man hänsyn till om det var många lågutbildade, om det var hög arbetslöshet, och om det var många nyanlända invandrare. Detta tar man helt bort, vilket gör att kommuner som Södertälje och Malmö drabbas otroligt hårt, säger Marie Granlund.

Förlorar mer än hälften av bidraget
Förutom Pajala, så förlorar exempelvis Söderhamn, Kramfors och Malmö mer än hälften av statsbidraget, och Göteborg mister 49 procent.

I Pajala ska kommunen nu försöka sälja fler utbildningsplatser till bland annat länsarbetsnämnden, och satsa mer på att de studerande läser hemma i större utsträckning. Allt för att neddragningen av Komvux inte ska bli så stor.

Men, det finns också kommuner som får mer pengar till komvux. Till exempel Boxholm och Trosa är vinnare på det nya systemet, de får ungefär 50 procent mer i bidrag med det nya systemet.

Färre öronmärkta bidrag
Bertil Östberg är statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och han säger att ändringen går i linje med den borgerliga regeringens planer på att ha färre öronmärkta statsbidrag, och istället låta kommunerna välja vad pengarna ska användas till.

– Visst blir det förändringar eftersom det är olika beräkningsgrunder, och tidigare har det byggt på arbetslösheten. Men att staten ska inte gå in och detaljstyra, utan man ska ha ett generellt system, och att det gör att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, säger Bertil Östberg, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se