Slovenien byter till euro vid årsskiftet

Den första januari blir Slovenien medlem av EU:s valutasamarbete och byter valuta till euron. Slovenien är det första av EU:s 10 nya medlemsländer som klarat de hårda inträdeskraven till den gemensamma europeiska valutan.

Det är inte en slump att just Slovenien slinker före de andra nya medlemsländerna in i eurosamarbetet.

Den slovenska ekonomin har ett rejält försprång och de ekonomiska åtstramningar som krävdes för att platsa i eurosamarbetet kunde genomföras utan kritik från slovenerna.

Nu får France Preseren, som skrev den slovenska nationalsången, sitt porträtt på de slovenska euromynten.

Viss oro för prishöjningar
Opinionsundersökningarna visar att drygt 80 procent av slovenerna är positiva till euron, trots att många är oroliga för att den nya valutan ska föra med sig prishöjningar.

Det finns förhoppningar om att eurosamarbetet ska få fart på utlandsinvesteringarna och stimulera den ekonomiska utvecklingen i Slovenien.

Alla de tio nya EU-länderna satte målmedvetet kurs mot euromedlemsskap när de blev medlemmar av EU för två och ett halvt år sedan.

Når inte godkända nivåer
Men nio har fortfarande inte lyckats sänka inflation och budgetunderskott till godkända nivåer. Polen, Tjeckien och Ungern har störst problem, och deras euromedlemsskap har skjutits på framtiden.

De hade hoppats att få räkna av kostnaderna för pensionsreformer från sina alltför stora budgetunderskott men EU har sagt nej.

De baltiska staterna har gjort stora ekonomiska framsteg men den snabba tillväxten i deras ekonomier har drivit upp inflationen och snuvat de tre länderna på ett tidigt euromedlemsskap.

Då ser det bättre ut för Cypern, Malta och Slovakien som kanske kommer med 2008 eller 2009, flera år efter Slovenien som alltså går med i EU:s valutasamarbete om några dagar, den 1 januari 2007.

Kerstin Brostrand, Ljubljana
kerstin.brostrand@sr.se