”EU måste hålla ihop mot USA”

Svåraste frågan under EU:s utrikesministermöte blir att ena EU-länderna om hur USA:s mostånd mot den internationella domstolen ska bemötas. USA vill inte gå med på att till exempel låta soldater misstänkta för brott bli utlämnade till domstolen. Storbritanniens utrikesminister Jack Straw hotar spräcka EU:s enighet genom att gå med på en kompromiss.
–Han har varit inne och diskuterat olika slags kompromisser som jag inte närmare känner till. Däremot så är den bedömning vi har att det inte går att kompromissa för mycket, då skulle vi urholka domstolen. Det viktiga är ju att det inte ingås några avtal eller kompromisser utan att alla europeiska länder diskuterar gemensamt, håller samman och värnar om domstolens integritet, säger utrikesminister Anna Lindh Nu öppnar du ju själv för en kompromiss, att vissa ska kunna göra någonting –Jag säger att jag fördömer inte Storbritannien för att de diskuterar olika kompromissmöjligheter. Däremot skulle jag inte uppskatta om Storbritannien gjorde ett eget avtal med USA. Det viktiga är att EU-länderna gemensamt håller samman och att vi har en gemesam eurpeisk policy som inte urholkar domstolen. Kan Storbritannien göra ett avtal som EU godkänner? –Nej, det här är något om alla EU-länder ska diskutera. De preliminära diskussioner om kompromisser som jag har hört har inte varit sådana att de legat inom ramen för det Sverige och jag vet flera andra länder kan acceptera, säger Anna Lindh. Trots att den svenska utrikesministern säger att det inte ska bli några kompromisser är det ändå fullt tydligt att sådana diskuteras för fullt i korrioderna på hotell Marienlyst vid stranden av Öresund Det handlar om att undvika konfrontation med USA samtidigt som EU:s enighet inte spräcks. Ändå har redan Frankrike fått ett sjuårigt undantag om att inte lämna ut någon fransk medborgare till domstolen Anna Lindh säger att Sverige godkänt undantaget. Exemplet Frankrike är förmodligen bara första exemplet på dom kompromisser som är på väg om brottsmålsdomstolen.
Herman Melzer på EU:s utrikesminstermöte i Helsingör