Ny ordförande i Metro

Tidningskoncern, Metro, har utsett en ny stryelseordförande efter Jan Stenbeck som avled i förra veckan. Tillförordnad ordförande blir Uriel Savir, Savir har suttit i Metros stryelse sedan 1999 och har även bland annat varit ledamot av det israeliska parlamentet och var dessutom Israels chefsförhandlare under Osloprocessen.