Bristande tillgänglighet vid Stockholms kulturevenemang

Det är svårt för många funktionshindrade att besöka olika kulturevenemang i Stockholm. Det kan handla om att det saknas ramper för rullstolsburna eller att hörselslingor för hörselskadade inte fungerar. (Radio Stockholm)