Goda tider för tillverkningsindustrin

Den svenska tillverkningsindustrin har haft en god order- och produktionstillväxt de senaste månaderna. Det visar Konjunkturinstitutets senaste månadsbarometer.

Sysselsättningen har varit i stort sett oförändrad och företagen fortsätter att vara återhållsamma och planerar snarare för en viss minskning av sysselsättningen under perioden.