Bidrag delades ut utan tillräcklig kontroll

De bidrag som den förra regeringen betalade ut, till projekt och evenemang, kontrollerades inte tillräckligt noga, det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort.

Riksrevisionen har granskat bidrag som givits mellan år 2001 och 2005, riksrevisor Lennart Grufberg ger exempel på projekt som fått bidrag.

– Det är alla möjliga typer av bidrag, till exempel kan nämnas bidrag till friidrotts-EM som Göteborgs kommun har fått, demokratiprojekt har man betalat ut bidrag till och ett bra exempel är det här jämställdhetssatsningen som gjorde för några år sedan och där det var en handläggare som betalde ut bidrag till sig själv, säger Lennart Grufberg.

De bidrag som regeringskansliet betalar ut till projekt och evenemang har minskats under de senaste åren och riktlinjer har införts för hur bidragen ska betalas ut och följas upp, men fortfarande är kontrollen för svag. Det säger riksrevisor Lennart Grufberg.

I de flesta fall följs inte riktlinjerna alls. Lennart Grufberg säger att det är viktigt att regeringen lever upp till samma krav som myndigheter när det gäller att betala ut bidrag.

– När vi har tittat på olika typer av bidrag har man inte i något fall följt riktlinjerna när det gäller de stickprovsundersökningar som vi gjorde. Det är man inte tvungen att göra, man kan göra avstick inom regeringskansliet och regeringen, säger Lennart Grufberg.

– Men som vi ser det är det viktigt att man ställer samma krav på sig själva inom regeringen och regeringskansliet som ställer på myndigheter när man betalar ut bidrag.

Kristina Jogestrand
kristina.jogestrand@sr.se