Svenska matpriser ökar mindre än i EU

Livsmedelspriserna ökar mindre i Sverige än i övriga EU. Under de senaste tre åren ökade livsmedelspriserna med fyra procent mindre i Sverige, visar en ny utredning från Konkurrensverket.

– Vi tror att en viktig förklaring är att vi har fått nytillträde på marknaden och konkurrens. Konkurrensen har inte bara dykt upp i form av att vi faktiskt har fått etableringar i butiksledet, utan också den internationalisering av leverantörsmarknaden som har skett har bidragit till det här, säger Claes Norgren, generaldirektör på Konkurrensverket.

Vad betyder de här, relativt lägre, priserna för konsumenterna?

– Om man tittar på prisutvecklingen jämfört med EU15 från 2002 till idag så gör det för en vanlig barnfamilj ungefär 2 000 kronor per år. Hade vi inte haft den här graden av konkurrens hade priserna varit så mycket högre. Det illustrerar väl värdet av en förbättrad konkurrens.

Priserna på livsmedel ökar alltså långsammare i Sverige än i övriga EU-länder, men trots det ligger fortfarande de svenska livsmedelspriserna cirka tio procent högre i Sverige än i övriga EU.

Totalt dyrare i Sverige
Den totala svenska prisnivån, på alla varor och tjänster, ligger cirka 15 procent högre än i övriga EU. Under 90-talet var den svenska prisnivån cirka 20 procent högre än i EU, så utvecklingen går åt rätt håll och de svenska priserna närmar sig sakta EU-genomsnittet.

Utöver livsmedelspriserna har även telebranschen utvecklats bra för konsumenterna. Framförallt har mobilsamtalen blivit billigare.

Men, trots den totalt sett ljusa bilden, finns det välkända problemområden som inte bidrar till lägre priser.

– Elmarknaden är en bransch där vi ser stora inträdesproblem, främst genom de restriktioner som finns på att bygga ny elproduktion, men också i form av restriktioner för konsumenterna att fritt kunna välja. Det är ändå en gåta att man fortfarande kan hålla sig med tillsvidarepriser som ligger så mycket högre på el än om man binder. Den enda förklaring jag kan se till det är att genomlysningen och konsumentbytet inte är så lätt.

Vad är viktigast då för att öka konkurrensen på elmarknaden?

– Det är de två saker vi pekar på här; se till att man kan investera i billig produktion och se till att konsumentvalet, slutkundsmarknaden för konsumenter, fungerar bättre, säger Claes Norgren.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se