Nytt överskottsmål för staten i april

Regeringen ska undersöka om den kan bli bättre på att förutse antalet arbetslösa. Beskedet kommer efter att Riksrevisionen kritiserat tidigare regeringar för att ständigt underskatta arbetslösheten i sina prognoser.

– Det finns anledning att titta närmare på detta. Är det så att det finns några systematiska brister i våra prognoser får vi naturligtvis rätta dem, säger Anders Borg.

Det finns ett problem med finansdepartementets ekonomiska prognoser, menar Riksrevisionen. Prognoserna underskattar gång på gång arbetslösheten.

Prognoserna styr mycket
Det är allvarligt eftersom bilden av svensk ekonomi styr mycket av vad politikerna tycker att de kan och ska göra.

Eftersom de borgerliga är nya vid makten träffar den här kritiken framförallt socialdemokratiska regeringar.

Finansminister Anders Borg säger att finansdepartementet ska undersöka kritiken och prognoserna.

Teknisk förklaring kan finnas
Om Riksrevisionen har rätt kan det finnas någon teknisk förklaring till att prognoserna inte blivit så bra som möjligt, men han utesluter inte att prognoserna gjorts överdrivet ljusa för att passa socialdemokraterna.

Detta är ett känsligt ämne eftersom tjänstemännen i finansdepartementet inte ska ta politiska hänsyn.

– Det kan ju vara så att det har funnits en politisk tendens att man har försökt pressa ner prognoserna för arbetslösheten. Det är i så fall mer allvarligt. Jag tror inte att det är så, säger Borg.

Ytterligare kritik
Riksrevisionen har också kritiserat en annan del av den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna bestämde att de offentliga finanserna ska gå med plus med två procent.

Tanken är att se till att samhällets utgifter inte skenar i väg och att betala av på statsskulden.

Det här överskottet ska gälla som ett genomsnitt över goda och dåliga år, eller som politiker och ekonomer brukar kalla det, över en konjunkturcykel.

”Oklart mål”
Men det här målet fungerar inte, menar Riksrevisionen, eftersom det är för oklart.

Bland annat för att ingen har slagit fast hur lång en konjunkturcykel är, eller när den började.

Risken är alltså att det inte går att se hur väl regeringen sköter svensk ekonomi.

Nytt mål i april
Anders Borg tar till sig kritiken. Han säger att överskottsmålet ska göras om och bli tydligare. Det nya målet ska presenteras i budgeten i april.

– Det finns bristande precision i överskottsmålet. Det kan framstå som oklart under vilka tidsperioder man ska uppnå två procents överskott och inte. Det vill vi gärna precisera, säger finansminister Anders Borg.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se