Cell Network vill sänka anställdas löner

IT-konsulten Cell Network säger upp alla sina 600 anställda för att sedan återanställa dom med lägre lön.
–Vi har vidtagit de åtgärderna för att komma tillrätta med vad vi ser som en fundamental obalans i vår bransch och i vårt företag mellan de timpriser vi kan få ut för våra tjänster och projekt och nivån på lönerna, säger Niklas Flyborg, vd för Cell Network. Lönerna på Cell Network har de senaste tre åren ökat med 20 till 25 procent. Medan de priser som Cell kan ta ut från kunderna legat i princip stilla. IT-branschen är fortfarande i kris och företagen kämpar för sin överlevnad. Cell Network har på kort tid minskat sin personal i Sverige från 2000 till 600 personer. Det är för att undvika ytterligare personalminskningar som företaget nu vill sänka lönerna för samtliga med i genomsnitt femton procent. Niklas Flyborg själv vill föregå med gott exempel och sänker sin egen lön med 30 procent. Men åtgärden för att få ner lönekostnaderna kommer att leda till strid med facket. Eva-Lena Kling är chefsjurist på Industritjänstemannaförbundet. –Om man förhandlar fram löneökningar årligen så kan arbetsgivaren inte först lägga ut ökningarna och sen ta tillbaka dem genom sänkningar. Då har man brutit mot löneavtalet, säger Eva-Helena Kling är chefsjurist på Industritjänstemannaförbundet, Sif. Vad tänker ni göra åt det här? –Nu får vi ta kontakter med arbetsplatsen och diskutera detta med bolaget, lämpligtvis i förhandlingar. Men om ni inte kommer överens? –Om vi inte kommer överens då får vi överväga rättsliga åtgärder ytterst, men där är vi inte idag Det är för tidigt att säga något om det. Och rättsliga åtgärder vad är det? –Det blir en process i arbetsdomstolen i så fall, säger Eva-Helena Kling. Argumentet att lönerna måste sänkas för att rädda jobb, håller inte enligt Eva-Helena Kling. –Normalt är det ju inte så att man kommer till rätta med de här problemen genom att skära i lönerna för samtlig personal. Om kostymen är för stor så är ju det vanliga sättet att man anpassar personalstyrkan till den. Ett uttalande som förvånar Niklas Flyborg: –De väljer då att ge uttryck för inställningen att vi ska säga upp ett stort antal medarbetare. Vi som företag vill inte det. Vi har sagt upp mer äm hälften av vår totala styrka av medarbetare de senaste 18 månaderna. Vi är inte beredda att göra det. Vi vill behålla de medarbetare vi har, säger Niklas Flyborg.
Martin Ahlquist