Brist på deltidsbrandmän

Det blir allt svårare att rekrytera nya deltidsbrandmän. Hos nästan var tredje deltidskår gör personalbristen att beredskapen hotas. Det visar en ny sammanställning från Räddningsverket.
Bor utanför Värnamo är ett exempel. Här har redan personalbristen orsakat problem, säger räddningschefen Jörgen Hallberg... När deltidsbrandkåren i Bor ryckt ut nu i sommar så har det varit med reducerad styrka, som krävt dispens. Och enligt Räddningsverket växer problemet med att hitta personal, inte bara i glesbygd. Svårt upprätthålla beredskap 70 procent av kårerna uppger sig ha problem med nyrekrytering, och nästan i vart tredje fall har bristen gjort att man fått svårt att upprätthålla beredskapen. I Värnamo kommun med tre deltidskårer tvingas man nu fundera över framtiden. Mindre orter får problem En orsak till problemet att rekrytera är dåliga ekonomiska villkor. Men huvudorsaken anses vara att deltidsbrandmännen måste kunna kombinera tjänsten med ett vanligt arbete som bara får ligga några minuter från brandstationen, om larmet skulle gå. Men när många arbetsplatser på mindre orter försvunnit har det blivit allt svårare att lösa, säger Anders Engblom vid räddningstjänsten i östra Blekinge som kartlagt rekryteringsproblemet åt räddningverket.
Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping