Inget ultimatum från EU till Irak

För första gången har EU:s utrikesministrar haft en stor diskussion om Irak. Sveriges utrikesminister Anna Lindh säger att det fortfarande är bara i FN:s säkerhetsråd avgörande beslut ska fattas och det är bara då Sverige stödjer ett anfall mot Irak.
–Om FN:s säkerhetsråd en dag väljer att säga att man måste använda militära aktioner mot Irak, då ska alla FN:s länder ställa sig bakom det. Storbritanniens utrikesminister har ju sagt att antingen ska vapeninspektörerna släppas in eller så bör Irak anfallas. –Den rätta vägen att ta det är att gå tillbaka till säkerhetsrådet, ta en ny diskussion i säkerhetsrådet, en ny resolution i säkerhetsrådet och sedan är det säkerhetsrådet som fastställer vad som ska ske med Irak. Finns det något sådant ultimatum efter det här mötet? –Nej det finns inte något sådan ultimatum därför att det är bara FN:s säkerhetsråd som kan och bör ställa den typen av ultimatum och då måste också diskussionen tillbaka till säkerhetsrådet. Nu har den framförallt drivits av enskilda länder, bland annat USA, men USA och andra bör istället se till att den här diskussionen tas där den hör hemma, nämligen i FN och säkerhetsrådet, säger Anna Lindh. EU ska alltså enligt Anna Lindh inte komma med krav eller förslag om ett militärt angrepp mot Irak. Tysklands utrikesminister Joschka Fischer framförde samma åsikter på sin presskonferens. Storbritannien har genom utrikesmötet inte fått något stöd i sina försök att samla en allians mot Irak. Å andra sidan har EU här i Helsingör för första gången haft en större diskussion om Irak, en diskussion som kommer att fortsätta. När det gäller bråket om den internationella brottsmålsdomstolen och huruvida enskilda EU-länder ska kunna sluta avtal med USA om att amerikanska medborgare inte ska kunna lämnas ut till domstolen finns fortfarande ingen enighet bland EU:s medlemsstater. Ministerrådets jurister ska nu försöka hitta en lösning som innebär att enighet med USA samtidigt som EU:s enighet består. En inte alldeles lätt uppgift.
Herman Melzer vid EU:s utrikesministermöte i Helsingör