Vänerkommuner avvisar kritik om dålig planering

Kommuner runt Vänern håller inte med länsstyrelsen i Västra Götaland om att problemen med stora översvämningar i Vänern i framtiden till följd av klimatförändringen, inte tas på tillräckligt allvar.

Problemen med klimatförändringen kan ge en höjning av vattennivån i Vänern på upp till en och en halv meter inom en 100-års period, framkom i en statlig utredning i början av november.

– Jag förmodar att den här informationen är lika ny för länsstyrelsen om den är för kommunerna. Därför kan jag inte riktigt instämma i den synpunkten. Vi gör så gott vi kan, men det är hela tiden en avvägning mellan säkerhetstänkandet och förebyggande åtgärder och vad man är beredd att riskera. Det blir som någon slags försäkringstänkande. Vissa skador och vissa risker är man beredd att utsätta sig för, säger Kent Lindström, som är kommundirektör i Lidköpings kommun.

Kommunerna avvisar kritiken
Det är länsstyrelsens säkerhetsdirektör i Västra Götaland som riktar kritik mot kommunerna runt Vänern för att de inte arbetar tillräckligt hårt med de framtida översvämningsproblemen i sina översikts- och detaljplaner.

Ansvariga på kommunen i Lidköping, precis som i andra kommuner runt Vänern försvarar sig och säger att de visst arbetar med att utreda vilka konsekvenser som en höjning av vattennivån kan komma att få.

Vad det arbetet resulterar i, vill ingen riktigt tala om i dagsläget.

Infrastruktur i fara vid översvämning
Säkerhetssamordnaren i Lidköping, Frida Björcman, tittar på en karta där området som skulle hamna under vatten i Lidköping om klimatet förändras i den takt som klimatutredningen beskriver, är tydligt markerat i blått.

– Vi har värmeverket, ett elverk och vatten- och avloppsreningsverket, som är mest kritiska. Sedan har vi hela hamnen med mycket kol, som kan komma ut i vattnet vid en översvämning. Soporna på värmeverket, som ska eldas, kan också innebära en miljöfara i ett lite längre perspektiv, säger Frida Björcman.

Hur allvarligt är det?

– Jag vill inte påstå att det är någon kris, men vi måste planera för det. Vi ska kunna klara av det, men det är inte hugget i sten att det faktiskt blir en klimatförändring som ser ut så här. Vi kan ta det lugnt med panikbeslut och hinner tänka över vad vi ska göra, säger hon.

Kommundirektören Kent Lindström har i sitt arbetsrum flera olika kartor över kommunens olika delar. Han är själv en av de 4 250 Lidköpingsbor som bor inom det område som kommunen pekar ut som riskområde, som kan komma att hamna under vatten.

– Vi har liksom många andra kommuner försökt att hävda att närheten och tillgången till Vänern är en väldigt viktig del i den totala livsmiljön. Därför får man fundera när man går vidare om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta. Det kan finnas kombinationer av åtgärder, som att man ställer högre krav på byggandet så man garderar sig från början till att man gör åtgärder från samhällets sida så man förhindrar översvämningar, säger kommundirektören Kent Lindström i Lidköping.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se