Skador på Öresundsbron risk för sjöfarten

Öresundsbrokonsortiet varnar fritidsseglare och annan sjöfart för nedfallande betongbitar från Öresundsbron. Varningen gäller hela bron utom högbrodelen.

Skadorna har uppträtt på järnvägsdäckets undersida och upptäcktes vid en garantiinspektion nyligen. Skadorna ska nu repareras och reparationsarbetet beräknas vara klart i slutet av januari.