Förslag om enklare väg till domareämbetet

Enligt ett nytt förslag ska alla jurister i framtiden få möjlighet att söka jobb som domare. Den pågående domarutredningen funderar på att göra det lättare att bli domare, eftersom det är brist på domare på många håll i landet. Idag krävs att man varit notarie vid både läns- eller tingsrätt samt kammarrätt- eller hovrätt, och dessutom arbetat som jurist vid en hovrätt en tid för att bli domare.