Museianställd friad från brottsmisstankar

En anställd på Kalmar läns museum och två lantbrukare friades på fredagen från misstankar om att ha brutit mot en EG-förordning om hantering av animaliska biprodukter.

De tre åtalades sedan de låtit bland annat hästhuvuden, hästhudar och ett grishuvud vara med på en utställning om hur en offerplats kunde se ut för 1 500 år sedan på Eketorps borg på Öland.

Enligt tingsrätten i Kalmar kunde den museianställde inte kunde känna till specialreglerna och eftersom oaktsamheten inte ansågs vara grov friar rätten också de andra två.