Sverige avvisar kurder till norra Irak

Sverige har för första gången börjat avvisa asylsökande kurder till norra Irak, efter ett praxisbeslut som regeringen tog i våras. Hittills har 500 kurder som fått avslag på sina asylansökningar fått besked om att de ska avvisas, men mycket få har valt att återvända frivilligt.
–Det är fyra stycken som hittills återvänt. De flesta har överklagat till utlänningsnämnden som de allra flesta asylsökanden gör, inte bara irakier, säger Magnus Rydén är Mellanösternansvarig på Migrationsverket. Dett var i april i år som regeringen tog beslut om att börja avvisa asylsökande kurder från norra Irak som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Den politiska situationen i regionen anses vara tillräckligt stabil för att en återvandring för dom tusentals kurdiska flyktingarna i Sverige ska kunna ta sin början. 500 avvisningsbeslut har redan tagits och ytterligare cirka 2000 personer riskerar avvisning. Flyktingorganisationen IOM, International Organisation of Migration, ska bistå flyktingarna i att återvända, via Turkiet - eftersom det fortfarande råder flygförbud över Irak. IOM bygger sitt arbete på att flyktingar återvänder frivilligt, men endast fyra personer har alltså hittills valt att åka tillbaka. Om dom 300 personer som överklagat avvisningsbesluten får avslag från utlänningsnämnden väntar troligen sanktioner om dom inte frivilligt åker hem. –De ska ju återvända efter ett avvisningsbeslut. Det ska ju alla utlänningar som inte har skäl att stanna i Sverige, så det kan ju bli tal om att skära ner dagbidragen. Ni ska hota alltså –Både och, man får ju göra väldigt klart för dem att i Sverige väntar inga uppehållstillstånd. Däremot kanske vi kan hjälpa till på något sätt på hemorten, med jobbmöjligheter till exempel. Men ni ser ingen anledning till att ändra på praxis –Nej, absolut inte. Det finns ingen rapportering som tyder på att det inte skulle vara säkert i dagsläget. Då måste man ju bortse från eventuella krig i framtiden, det är sådant man får ta ställning till då, säger Magnus Rydén, mellanösternansvarig på Migrationsverket.
Anna Lithander