Svensk lönerörelse påverkas av Europa

Nästa år är det ju avtalsrörelse i Sverige, men det är inte bara här hemma som löneförhandlingar inleds nästa år. Även i flera av de länder som svensk industri konkurrerar med stundar avtalsförhandlingar.

I exempelvis Belgien går det nuvarande löneavtalet ut om några dagar, vid nyår. I Tyskland ska det bli nya löneavtal inom industrin till i mars, samma sak gäller Danmark, och Italien till sommaren.

I Tyskland har fackföreningen IG Metall gått ut och krävt lönehöjningar på mer än sex procent. Vad IG Metalls krav sedan slutligen ger i löneökning efter förhandlingar med arbetsgivarsidan är en annan sak.

Jämförs med konkurrentländerna
Vad kan det då betyda för den svenska avtalsrörelsen? Inom industrin är fack och arbetsgivare överens om att lönerna inte kan öka mer än i konkurrentländerna, för då finns risk för att jobb försvinner från Sverige.

Däremot skiljer det sig i uträkningen för hur stor löneökningen kan bli. Erland Olausson, avtalssekreterare på LO, menar att man också måste ta hänsyn till att produktiviteten i Sverige ökar mer än i övriga Europa.

– Löneökningarna måste bli ungefär som i övriga Europa, men med hänsyn taget till att vi har en snabbare produktivitetsökning och därför har ett större löneutrymme, säger han.

Oense om produktivitetsökningen
Erland Olausson menar alltså att det finns produktivitetsvinster att hämta hem i lönerörelsen nästa år. Men det håller inte arbetsgivarsidan med om.

Anders Rune, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, menar att det inte stämmer att produktiviteten i Sverige ökar mer än i övriga Europa.

Dessutom påpekar Anders Rune att Sveriges konkurrensläge försämras när kronan stärks gentemot euron, som skett den senaste tiden.

– Vi har också sett under det gångna året att kronan påtagligt har stärkts inte minst mot dollarn men även uppemot fem procent mot euron. Det innebär att lönekostnaderna blir högre i Sverige jämfört med Europaområdet, säger han.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se