Kvinnor räddar brandkårer

Det är bland annat kvinnorna som ska rädda landets deltidsbrandkårer. Det hoppas Räddningsverket, som nu försöker få fler kvinnor intresserade av jobbet. Bakgrunden är dom ökande problemen att rekrytera deltidsbrandmän.
–Om det var lika vanligt att kinnor sökte de här jobben som män så skulle rekryteringsgrunden öka med hundra procent. Sen kan det finnas andra faktorer som gör att man inte kan rekrytera i samma utsträckning, men basen skulle ju breddas väldigt, säger Anders Engblom på Räddningsverket. Idag är bara ett drygt 100-tal av landets 11 000 deltidsbrandmän kvinnor. Trots att man på flera håll bedrivit kampanjer för att få kvinnor intresserade, så har resultatet varit magert. Men med en allt värre bristsituation där 70 procent av deltidskårerna nu uppger sig har svårt att hitta nya brandmän, så blir kvinnorna en än mer viktig grupp. Därför genomförs till exempel annonskampanjer och provapåveckor. Men det stora hindret är ofta dom fysiska kraven som skrämmer bort många kvinnor, och flera röster höjs för att antingen sänka kraven eller förenkla utrustningen. –Det är en kontroversiell fråga. Kraven ska stå fast, men man ska kunna intressera kvinnor som ska kunna klara av de krav som yrket ställer. På räddningsverket diskuteras just nu en rad andra förslag för att få fram fler deltidsbrandmän, och en utredning ska vara klar nästa vår. Anders Engblom på Räddningsverket vill bland annat förbättra dom ekonomiska villkoren. En deltidsbrandman får idag inte stämpla om man är arbetslös den övriga delen, men man söker nu också effektivare arbetssätt för att anpassa kostymen efter verkligheten. I Bor utanför Värnamo har man tvingats gå runt på för lite styrka i sommar, ett av problemen där är utpendlingen från orten, och räddningschefen Jörgen Hallberg letar nu nya lösningar. –De som arbetar på dagarna i Bor men kanske bor i Värnamo, att de ingår i räddningsstyrkan på dagarna. De som arbetar i Värnamo, men bor i Bor på nätterna ingår i räddningsstyrkan på nätterna, alltså en mer differentierad styrka och verksamhet. Det kan till och med vara så att på deltidsstationen räcker med att ha två man som snabbt är på plats och sen fyller man på med en heltiddsstyrka från tätorten. Det kan finna andra möjligheter när det gäller arbetstidsschema och differentierade styrkor. Man måste titta i ett större perspektiv på det här, säger räddningschefen Jörgen Hallberg.
Daniel Rundqvist, Ekot i Jönköping