Möte mot människohandel inleds

På söndagen inleds ett möte i Stockholm om handel med människor. Tjugo afrikanska länder deltar tillsammans med Sverige och Italien. Kampen mot människohandeln är ett prioriterat område för den svenska regeringen, som hoppas att mötet ska kunna formulera en handlingsplan.
Många hundra tusen människor, ofta kvinnor och barn, säljs som slavar varje år, för sexuella tjänster eller svartarbete till EU och även inom de afrikanska länderna. Att få mötets alla länder att konstatera att detta är ett problem är redan det en framgång, säger ambassadör Ulla Ström, även om vissa delar Sveriges syn. –Jag tror att västafrikanerna har redan insett detta. Vad de brottas med är fattigdomsproblem, bristen på resurser. Orsaken till trafficking oavsett om det är för sexuella tjänster eller om det är för att utnyttja billig arbetskraft har sin grund i fattigdom, det har sin grund i att man inte respekterar kvinnors rättigheter, det har sin grund i att man inte ser att barn har rättigheter. Utbildning och ändringar av lagar är några konkreta uppgifter på sikt. Kvinnors och barns ställning i samhället måste stärkas, liksom människors ekonomiska levnadsförhållanden. Att handla med människor som varor är idag en växande bransch i världen - förtjänsterna är goda i förhållande till riskerna. Men det finns flera hinder i kampen mot människohandeln, till exempel den förändrade synen på prostitution i Europa och möjligheterna att muta sgi fram i många länder. –Det finns ju samtidigt alltid starka goda krafter att samarbeta med. Jag tror inte man ska ge upp innan man börjat. Är det ett stort problem att flera europeiska länder legaliserar prostotution? –Jag tror de är ett stort problem att man legaliserar prostitution, säger ambassadör Ulla Ström.
Alice Petrèn