Långa väntetider på donerade ägg

Det råder brist på kvinnor som vill donera ägg. Det innebär att de 25 par som står i kö för att få en äggdonation på Universitetssjukhuset i Linköping tvingas vänta i upp till två år. (SR Östergötland)