Förtidspensioneringar når topp år 2007

Statens kostnader för förtidspensioner och sjukfrånvaro väntas öka med 50 procent fram till år 2007 - från 93 till 143 miljarder kronor.
Det framgår av Riksförsäkringsverkets prognos för de närmaste fem åren som återges i Svenska Dagbladet. Den största delen av de ökande kostnaderna beror på att antalet förtidspensionärer ökar. Och huvudorsaken till att både sjukfrånvaro och förtidspensioneringar ökar är att det blir fler äldre personer i arbetskraften när de stora 40-talskullarna passerar 60-årsstrecket.