Storföretag anställer arbetslösa invandrare

Flera svenska storföretag, bland andra Volvo Car och IKEA börjar nu samarbeta för att ge fler arbetslösa akademiker med invandrarbakgrund ett jobb.
I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver företagen att det både är orättvist och ett slöseri med kompetens att bara 65 procent av de utlandsfödda akademikerna har ett arbete jämfört med 90 procent av svenskarna. Ett första steg i satsningen som kallas Pluskompetens är rekryteringen av 80 arbetslösa akademiker till företagen men målet är att samarbetet i slutet av 2005 ska omfatta 200 företag som ska ha gett 800 arbetslösa ett nytt jobb. Storföretagen i Pluskompetens skriver också att det är oerhört viktigt att avgränsa sig från främlingsfientligheten som växer fram i Europa och i stället främja ett mångkulturellt näringsliv.