3G dröjer till efter nästa år

De nya mobilnäten för 3G-telefoni kommer inte att vara klara till och med 2003, vilket teleoperatörerna lovat. Det uppger företrädare för flera av de telebolag som vann en licenser för 3G-telefoni i Sverige för Ekot.
Frågan om utbyggnaden av de nya mobilnäten är en känslig fråga för teleoperatörerna. När licenserna delades ut i december 2000 vann de som lovade mest och snabbast utbyggnad. Att nu kräva att få längre tid på sig och att slippa bygga i glesbygden är inget de hittills vågat säga högt, och det gör de inte nu heller, men: när bandspelaren är avslagen uppger flera av dem att det inte finns en chans att hinna bygga färdigt mobilnäten i tid. Har inte fått någon information Nils Gunnar Billinger, generaldirektör på Post- och Telestyrelsen, PTS, har dock inte fått någon information från teleoperatörerna om att mobilnäten inte kommer att vara färdiga i tid, och han anser att det är för tidigt att säga att 3G blir försenat. – Att redan nu säga att det inte går, det tycker jag är alldeles för tidigt, säger Billinger. Men det här säger de väldigt tydligt, att 'det finns inte en chans att vi kommer att ha näten byggda enligt de licensvillkor som gäller nu'. – Ja, då skulle jag vilja höra det, säger Nils Gunnar Billinger. Och det kanske han får höra redan om några dagar. Då ska nämligen alla telebolag med 3G-licenser rapportera till PTS om hur utbyggnaden går, men lika troligt är att alla fortsätter att hålla god min, för hittills har bara ett av telebolagen som ansökt hos PTS om förändrade villkor, och det är det franskägda Orange. Deras ansökan om att få bygga ut mindre än de tidigare lovat och att få längre tid på sig behandlas nu av PTS. För att PTS ska kunna ändra på villkoren krävs att det finns synnerligen goda skäl för det. Nils Gunnar Billinger vill inte uttala sig om Orange ansökan, men tycker sig inte se något skäl till att ändra på licensvillkoren just nu.
Thorbjörn Carlsson