Skärpta regler för vapeninnehav

Den 15 januari skärper Rikspolisstyrelsen reglerna för vapenlicens. Till exempel måste alla läkare anmäla till polisen om någon är olämplig som vapeninnehavare av medicinska skäl, som förlamning eller sämre syn. (SR Gotland)