Studietakten för låg på universiteten

Universitetens och högskolornas krav är för låga. Det anser två av tre studenter, enligt en undersökning som Högskoleverket har gjort.
Undersökningen omfattar 15.500 studenter och av dem anser färre än en tredjedel att studierna är en heltidssysselsättning. Studenterna på samhälls- och juridiklinjerna lägger minst tid på studierna, skriver Dagens Nyheter.