Avståndet mellan blocken krymper

I opinionsundersökningarna inför valet om knappt två veckor krymper nu avståndet mellan blocken ytterligare.
I både Sifo:s och Temo:s mätningar som publiceras idag på måndagen går socialdemokraterna tillbaka och folkpartiet framåt. I Sifo:s mätning skiljer det nu bara 1 procent mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet på ena sidan och de fyra borgerliga på den andra. Hos Temo är skillnaden mellan blocken bara 0,2 procentenheter.