Granskad advokatersättning sänks oftare

Brottmålsadvokater får allt oftare sänkt ersättning. Efter att justitiekanslern, JK, granskat ersättningen i 32 fall, sänktes den i 30 av fallen eftersom JK inte ansåg att den angivna arbetstiden var rimlig, skriver Dagens Nyheter.

JK tog över granskningen av advokaternas ersättning från domstolar i april 2005.

Alla ersättningar som överstiger 100 000 kronor granskas. Ofta rör det sig om stora och uppmärksammade mål där advokaten försvarat någon som riskerar ett långt fängelsestraff.