Fortsatt vikande annonsmarknad

Annonsmarknaden för tidningar och tv fortsätter att minska, men har stabiliserats under det här året. Ett sätt att försöka kompensera för annonsbortfallet är att locka till sig nya prenumeranter. Och nu till hösten kommer erbjudanden från olika sorters tidningar - ett förmånligt prenumerationspris plus en bok, en väska eller någon annan gåva.
Men fler prenumerationer kan sällan ersätta reklamintäkterna, säger Karl Erik Gustafsson, professor i massmedieekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hittills i år har 16 tidningar lagts ner, det gäller facktidningar, månadsmagasin och serietidningar. Alla nedläggningar kanske inte kan härröras till annonsraset, men färska siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, visar att reklammarknaden fortsätter att vara sval, men att den har stabiliserats. Hittills under årets första sex månader har annonsintäkterna minskat med tio procent, jämfört med samma period förra året. Totalt annonserades det för drygt 7,4 miljarder kronor - och det är 800 miljoner kronor mindre än under det första halvåret i fjol. Det går lite bättre för annonseringen i TV, på internet, och på utomhustavlor, men för både dagstidningar och tidskrifter är utvecklingen svag.