Smärtsamma uppbrott från jourhem

Barn som omhändertagits akut placerats i jourhem medan deras familjesituation utreds blir ofta kvar alldeles för länge. Barnen hinner fästa sig vid jourföräldrarna och separationen kan bli smärtsam.
–Jag kommer ihåg en liten pojke som skulle flytta, säger Margareta Ekstrand som tagit emot jourbarn i många år och fortsätter sedan att berätta om hur pojken slängde ur alla saker som las ner i väskan när han skulle flytta. Orsakerna till att jourplaceringarna drar ut på tiden är flera. Det är brist på familjehem och det är långa utredningstider hos socialtjänsten. Framför allt tar den den rättsliga processen som avgör om barnet ska omhändertas eller om det ska återvända till sina biologiska föräldrar väldigt lång tid. En kartläggning som gjorts vid Socialhögskolan i Stockholm visar att av de 108 barn som år 2000 placerades i jourhem i Stockholm så var mer än hälften kvar i ett halvår eller längre. Det är för lång tid, säger Malin Österlund som är chef för jourhemsverksamheten i det kommunägda bolaget Vårljus. –Jag kan ju tycka att gränsen går vid tre eller fyra månader, lite beroende på ålder på barnet. En nyfödd ska det gå på en månad. –Det jag kan tänka mig är att man lagstadgar om att barn inte får bo längre tillfälligt placerade än fyra månader. Då tvingas man ju att påskynda den här processen. Då måste det bli förturer och man får avsätta mer tid, säger Malin Österlund.
Rigmor Olsson, Tendens