Översvämningar kostar enorma summor

I Tyskland börjar man kunna summera de svåra översvämningarnas återverkan på näringslivet. Mer än 10 000 tyska företag har drabbats av floden Elbes översvämningar. Och i Dresden, Sachsens huvudstad, avbokades 90 procent av hotellrummen direkt efter flodkatastrofen.
Man räknar med att mer än 10 000 tyska företag med har drabbats av floden Elbes översvämningar. Hur många som enbart kan överleva med hjälp av katastrofhjälpen, som nu börjar betalas ut, är oklart. Akut hjälp Småföretag skall kunna få en första utbetalning på upp till 140 000 svenska kronor. En summa som på sin höjd räcker till den första akuta saneringen. Oegentligheter I samband med att hjälpen börjar delas ut kommer också de första rapporterna om oegentligheter. Om personer som skor sig på katastrofen, och också om konkurrens mellan de drabbade. Sachsen klagar Regeringschefen för delstaten Sachsen har klagat och hävdat att hans region, som drabbats hårdast, också måste få snabbast hjälp. Det är den för regionen så viktiga turistnäringen som har det svårats i Erzgebierge och sachsiska Schweiz, de bergiga böljande delarna av Sachsen vid tjeckiska gränsen. Där är turisterna nödvändiga för överlevnaden. Enbart i det lilla området sachsiska Schweiz har 60 000 övernattningar avbokats. Turimsen drabbas I Dresden, Sachsens huvudstad, avbokades 90 procent av hotellrummen direkt efter flodkatastrofen. Det här är områden som en gång hörde till forna DDR. Före detta Öst-Tyskland har satsat enorma kapital på just turismen, när industrierna lagts ner. Från arbetsgivarorganisationer i Sachsen meddelar man att avbokningarna också drabbar områden miltals från Elbe som aldrig översvämmades. Vilket gör att den ekonomiska katastrofen får än större utbredning.
Gunnar Bolin, Berlin